Pozwolenie na budowę domu

Aby złożyć wniosek o Pozwolenie na Budowę projekt (zaadaptowany do działki projekt typowy lub projekt indywidualny) należy uzupełnić o następujące dokumenty:

  • Wypis z Planu Miejscowego, bądź w przypadku braku jego uchwalenia - decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
  • Aktualną mapę sytuacyjno wysokościową przeznaczoną do celów projektowych, wykonaną przez uprawnionego geodetę
  • Warunki Techniczne dotyczące mediów:

- energii elektrycznej (Zakład Energetyczny)
- gazu (Zakład Gazowniczy)
- wody i odbioru ścieków (Zakład Wodociągów i Kanalizacji)

  • Badania geologiczne działki
  • Jeśli konieczne - decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej

Studio Architektoniczne INNEDOMY.PL specjalizuje się w projektowaniu domów jednorodzinnych dla inwestorów poszukujących nowoczesnych rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych. Chcemy zainteresować osoby o wysokich oczekiwaniach estetycznych dotyczących całego budynku. Dlatego też projekt budowlany domu powstaje u nas równolegle z projektem wnętrz. Staramy się bazować na rozwiązaniach tradycyjnych adaptując je do współczesnych technologii oraz coraz bardziej dojrzałych oczekiwań estetycznych naszych inwestorów.

Projekty domów

Zamówienia

Kontakt

Teczka
Zamknij