Zamawiając projekt domu jednorodzinnego w pracowni E-DOMY otrzymacie Państwo cztery egzemplarze projektu architektoniczno budowlanego, niezbędne do złożenia Wniosku o Pozwolenie na Budowę.

W skład każdego egzemplarza projektu wchodzi:

 • projekt architektoniczno budowlany
 • projekt konstrukcji
 • projekty wewnętrznych instalacji sanitarnych

- centralnego ogrzewania
- gazu
- wody
- kanalizacji

 • projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

 

Projekty naszej pracowni zgodne są z aktualnie obowiązującym Prawem Budowlanym oraz spełniają Rozporządzenie w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projekty spełniają także warunki Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zakres projektu może zostać rozszerzony o dostępne w naszej ofercie Aneksy. Są to dodatkowe opracowania, które umożliwią lepsze dostosowanie projektu do Państwa potrzeb lub usprawnią proces budowania domu.

Każdy z projektów może zostać rozszerzony o następujące Aneksy:

 • Kosztorys budowlany
 • Pakiet Projekt wnętrz
 • Pakiet energooszczędny
 • Aneks Wentylacja mechaniczna z DGP
 • Aneks Kotłownia na paliwo stałe
 • Aneks Pompa ciepła
 • Aneks Ogrzewanie podłogowe
 • Aneks Kominek z płaszczem wodnym
 • Aneks Instalacja solarna

Studio Architektoniczne INNEDOMY.PL specjalizuje się w projektowaniu domów jednorodzinnych dla inwestorów poszukujących nowoczesnych rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych. Chcemy zainteresować osoby o wysokich oczekiwaniach estetycznych dotyczących całego budynku. Dlatego też projekt budowlany domu powstaje u nas równolegle z projektem wnętrz. Staramy się bazować na rozwiązaniach tradycyjnych adaptując je do współczesnych technologii oraz coraz bardziej dojrzałych oczekiwań estetycznych naszych inwestorów.

Projekty domów

Zamówienia

Kontakt

Teczka
Zamknij